Στην ακόλουθη παρουσίαση μπορείτε να δείτε νέα βασικά χαρακτηριστικά της Java 7
Επιγραμματικά αναφέρουμε:

  • Underscores in numeric literals
  • Strings in switch statements
  • Automatic resource management
  • Multi catch exceptions
  • NIO2

By admin